Kolejní hymna

Zdar a sílu Nebelvíru!

Ladard Papulka

Zdar a sílu Nebelvíru,
naší drahé koleji,
všichni s vroucím rudým srdcem,
společně tu zapějí.

Mezi dvěma červenými
zlatavý se leskne pruh.
Tyto barvy zavazují,
aby jsi byl správný druh.

Druh pro svoje kamarády,
členy naší koleje,
čisté srdce ukazuje
kdo na škole uspěje.

Svorně držme kamarádství,
vždy při sobě stůjme
k vítězství a další slávě
na vlnách tradic plujme.

Nebojme se, zvítězíme
buďme hrdí na sebe,
neustupuj, nevzdávej se,
to jsou slova od Tebe.

Zdar a sílu Nebelvíru,
naší drahé koleji,
v našich řadách neztratíš už
nikdy žádnou naději.

Zdar a sílu Nebelvíru,
Godrikovi třikrát zdar,
Pro přátele všechno krásné,
nepřátelům hrozný zmar.

Zdar a sílu Nebelvíru,
zdar a sílu Nebelvíru.